Mặt dây chuyền sinh học Amezcua Chi Pendant 4 – (mặt dây chuyền năng lượng)

Giá tiền:

 

The Amezcua Chi Pendant 4 is a highly advanced energy pendant that boosts the body’s innate intelligence in dealing with the daily stresses of modern society. The Chi Pendant 4 re-establishes the connection between our human energy or “biofield” and our expressed lives, a vital aspect to our physical and mental health and performance.

Mặt dây chuyền Amezcua Chi 4 là một mặt dây chuyền năng lượng công nghệ cao, có tác dụng làm tăng cường sự thông minh bẩm sinh của cơ thể trong việc đối phó với những căng thẳng hàng ngày của xã hội hiện đại như quan hệ xã hội, áp lực công việc, gánh nặng gia đình, môi trường khí hậu, dinh dưỡng không an toàn…. Tất cả những căng thẳng đó khiến con người trong xã hội ngày này luôn luôn mệt mỏi, căng thẳng, không hạnh phúc, không khỏe… Mặt dây chuyền Chi 4 thiết lập lại mối liên hệ (kết nối) giữa năng lượng con người hay “trường sinh học” (bên trong) và cuộc sống bên ngoài của chúng ta. Kết nối này là một khía cạnh quan trọng đối với sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần và sự thực hiện làm mọi việc của chúng ta.

Developed with unique proprietary process technologies, the Amezcua Chi Pendant 4 is significantly more advanced than the Chi Pendant 3. The enhanced Chi Pendant 4 technology is observed to affect subatomic structures in an orderly way, aligning molecular structures uniformly, harmonising liđe energy and neutralising disruptive or dissonant fields. The Amezcua Chi Pendant 4 recharges with subtle energy prior to conveying it to its user’s energy field.

Mặt dây chuyền Amezcua Chi 4 được phát triển bằng các công nghệ quy trình độc quyền độc quyền, Amezcua Chi Mặt dây chuyền 4 tiên tiến hơn đáng kể so với Mặt dây chuyền Chi 3. Công nghệ tăng cường Chi Mặt dây chuyền 4 được quan sát để ảnh hưởng đến cấu trúc hạ nguyên tử một cách có trật tự, sắp xếp các cấu trúc phân tử đồng nhất, hài hòa năng lượng sống và trung hòa sự phá vỡ hoặc các trường bất hòa. Mặt dây chuyền Amezcua Chi 4 sạc lại năng lượng tinh tế trước khi truyền nó đến trường năng lượng của người dùng.

Specifications

● Material: 316 stainless steel casing with 6061 – T6 aerospace material ‘Flower of Life’ plate, embedded activated ART™ wafer, octagon-shaped part

● Colour: Metallic and copper alloy for octagon insert, shiny finish on ‘Flower of Life’ plate

● Diameter: 38 mm

● Thickness: 4 mm

Thông số kỹ thuật

● Chất liệu: Vỏ thép không gỉ 316 với tấm ‘Flower of Life’ bằng vật liệu hàng không vũ trụ 6061 – T6, tấm wafer ART ™ đã được kích hoạt nhúng, phần hình bát giác

● Màu sắc: Kim loại và hợp kim đồng để chèn hình bát giác, kết thúc sáng bóng trên đĩa ‘Flower of Life’

● Đường kính: 38 mm

● Độ dày: 4 mm

Application

Place the Amezcua Chi Pendant 4 on the chain provided or any chain of your choice, and wear it around your neck. You can wear it even when sleeping and can expect no side effects to the body even when you take it off.

Disclaimer

Amezcua Chi Pendant 4 is not a medical device and is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any medical condition. The information provided on this page or on or in any product label or packaging is for educational purposes only and is not intended as a substitute for advice from your doctor or other healthcare professionals. You should not use the information in this article for diagnosis or treatment of any health problem or for prescription of any medication or other treatment. You should not stop taking any medication without first consulting your physician. We do not make any therapeutic claims regarding the health benefits of any magnetic therapy products. Results vary with every individual, and your results may or may not be different from what is represented. No promises, guarantees, or warranties, whether stated or implied, have been made that you will experience any specific results.

 

Đăng kí

Đặt Mặt dây chuyền Amezcua Chi 4 trên dây chuyền được cung cấp hoặc bất kỳ dây chuyền nào bạn chọn và đeo nó quanh cổ. Bạn có thể mặc nó ngay cả khi ngủ và không có tác dụng phụ đối với cơ thể ngay cả khi bạn cởi nó ra.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Amezcua Chi Mặt dây chuyền 4 không phải là một thiết bị y tế và không nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị, chữa khỏi hoặc ngăn ngừa bất kỳ tình trạng bệnh lý nào. Thông tin được cung cấp trên trang này hoặc trên hoặc trong bất kỳ nhãn hoặc bao bì sản phẩm nào chỉ dành cho mục đích giáo dục và không nhằm thay thế cho lời khuyên từ bác sĩ của bạn hoặc các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác. Bạn không nên sử dụng thông tin trong bài viết này để chẩn đoán hoặc điều trị bất kỳ vấn đề sức khỏe nào hoặc để kê đơn bất kỳ loại thuốc hoặc phương pháp điều trị nào khác. Bạn không nên ngừng dùng bất kỳ loại thuốc nào mà không hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố điều trị nào liên quan đến lợi ích sức khỏe của bất kỳ sản phẩm trị liệu từ tính nào. Kết quả khác nhau với mọi cá nhân và kết quả của bạn có thể khác hoặc không khác với những gì được trình bày. Không có lời hứa, bảo đảm hoặc bảo đảm nào, dù được tuyên bố hay ngụ ý, được đưa ra rằng bạn sẽ gặp bất kỳ kết quả cụ thể nào.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mặt dây chuyền sinh học Amezcua Chi Pendant 4 – (mặt dây chuyền năng lượng)”