Thuốc mỡ Madecassol Care Ointment 6gr – Có kháng sinh – Chóng lành vết thương, chống sẹo, chống loét, chữa bỏng – Hàng Hàn Quốc – 6gr

220.000 

Madecassol Care Ointment là thuốc mỡ bôi phổ thông chuyên dùng nhất ở Hàn Quốc, để điều trị vết thương chóng lành, đồng thời, có tác dụng như thuốc chống sẹo, làm giảm màu thâm của da sau khi lành vết thương.

Danh mục:

Mô tả

Đặc điểm thuốc:

 • Madecassol Care Ointment là thuốc mỡ bôi phổ thông có chứa kháng sinh và thành phần chống sẹo từ rau má, chuyên dùng để điều trị vết thương ngoài da, chống nhiễm khuẩn ngoài da, chống loét da, làm vết thương chóng lành, chống hình thành sẹo, làm giảm màu thâm của da sau khi lành vết thương.
 • Áp dụng cho các vết rách nhỏ, trầy xước, khâu vết thương, bỏng bề mặt. Điều trị bổ sung việc xoa nắn các vết sẹo sợi và sẹo tăng sinh. Điều trị hỗ trợ các vết mổ hoặc vết bỏng nhẹ có diện tích hẹp.
 • Sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, chứa hoạt chất Madecassol chiết xuất từ lá cây rau má.
  – Thuốc mỡ bôi Madecassol Care oint. làm lành nhanh vết thương bằng cách kết hợp một chất tái sinh mô (Madecassol) và một chất kháng khuẩn (Neomycin). Đó là do chất tái sinh mô chỉ có hiệu quả với điều kiện là vết thương không ướt, nghĩa là không có mủ do nhiễm khuẩn.
  + Madecassol có tác động kích thích sinh tổng hợp Colagen bởi nguyên sợi bào của vành tĩnh mạch và da ở nuôi cấy mô, do đó góp phần làm cho sự dinh dưỡng của mô liên kết được tốt nhất. Khi dùng tại chỗ, thành phần hoạt chất trong Madecassol sẽ thấm nhanh và rộng rãi (1-3 giờ).
  + Neomycin sulphate là một loại kháng sinh diệt khuẩn phổ rộng tác dụng trên phần lớn các vi khuẩn thường gặp trong các nhiễm trùng da.

Thuốc Madecasol cũng thường được dùng sau một số trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ để chống viêm, chống sẹo như sau cắt hay tẩy nốt ruồi…

Thành phần

 • Neomycin sulfat ………………………………………….. 3.5mg / g
 • Cantella Asiatica tự nhiên (từ rau má) ……………. 10mg / g

Cách sử dụng:

 • Rửa sạch và khử trùng vết thương cẩn thận, bôi thuốc mỡ vào rồi băng lại.
 • Ngày bôi 1-2 lần lên vết thương. Không vượt quá liều khuyến cáo.

Chú ý

 • Không sử dụng thuốc này cho nhãn khoa.
 • Không sử dụng cho những vết thương bị nhiễm thứ cấp.
 • Không dùng cho những người nhạy cảm với các thành phần của thuốc.

———————————————

Mua Thuốc mỡ Madecassol trên Shopee: https://shope.ee/10TY0WqN9M

————————————————————–

Madecassol Care Ointment
Non-prescription drugs

Classification: Non-prescription drugs
Active Ingredients:
Titrated extract of centella 10 mg/g
Neomycin sulfate 3.5 mg/g
Efficacy and Effect: Initial treatment of the skin diseases which are secondary infections by neomycin sensitive bacteria; Small laceration, excoriation, sutured wound, burn not more than the second-degree
Packing Unit: 6 g
Storage Method: Keep in the tight container at room temperature(1-30°C)
Shelf Life: 36 months from manufacturing date


마데카솔케어
MADECASSOL CARE OINT.
일반의약품 상처치료제

구분: 일반의약품
효능군: 상처치료제
유효성분: 1g 중
· 센텔라정량추출물(별규) 10mg (아시아티코사이드로서 4mg)
· 네오마이신황산염(KP) 3.5mg(역가)
첨가제: 동물유래성분 : 스테아르산아연(소-지방, 돼지-지방)
기타첨가제: 백색바셀린, 정제수, 폴리에틸렌글리콜400, 폴리에틸렌글리콜 400
성상: 흰색 또는 거의 흰색의 연고제
효능·효과: 네오마이신 감수성 세균에 의해 2차 감염된 피부질환의 초기 치료 : 작은 열상(찢긴 상처), 찰과상(긁힌 상처), 봉합(꿰맴)된 상처, 표재성(표면에 있는) 2도 이하의 화상
용법·용량: 1일 1~2회 적당량을 환부(질환 부위)에 바릅니다. 권장 용량을 초과하지 않습니다.
사용상의 주의사항: 사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 마십시오.
1) 이 약 또는 이 약 성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
2) 스트렙토마이신, 카나마이신, 겐타마이신, 네오마이신 등 아미노글루코사이드계 항생물질 또는 바시트라신에 의한 과민증의 기왕력자(병력자)
3) 눈 또는 눈주위 상처가 있는 환자
4) 유방 부위에 상처가 있는 환자(수유시 유아에게 유입될 위험이 있습니다.)

2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.
1) 신장애(신장장애), 난청(귀먹음) 등이 나타날 수 있으므로 장기연용(계속 사용)을 피하십시오.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
1) 임부 및 수유부(임신 중에 투여에 대한 안전성이 확립되지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용을 피하고 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고(웃돈다고) 판단되는 경우에만 투여하십시오.)

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
1) 균교대현상 : 드물게 이 약에 대하여 비감수성균에 의한 감염증을 일으킬 수 있으므로 이러한 경우에는 사용을 중지하십시오.
2) 감작¹할 수 있으므로 충분히 관찰하고 감작¹징후(가려움, 충혈되어 붉어짐, 부기, 구진, 물집 등)가 나타날 경우에는 사용을 중지하십시오. 특히 8일 이상 장기연용(계속 사용)시 감작¹위험이 증가할 수 있으므로 장기연용(계속 사용)하지 마십시오. 감작¹발생은 추후에 동일 종류 항생제 전신 투여시 유해할 수 있습니다.

5. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항
1) 정해진 용법.용량을 잘 지킵니다.
2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도.감독하에 사용하십시오.
3) 증상이 개선되지 않거나 악화되는 경우에는 사용을 중지하십시오.
4) 증상이 개선되면 가능한 한 빠른 시일 내에 사용을 중지하십시오.
5) 연쇄구균에 의한 감염증상이 나타날 때에는 전신적인 항생제요법이 필요합니다.
6) 장기연용(계속 사용)에 의해 내성균 발현(드러냄)의 위험이 있습니다.
7) 안과용으로 사용하지 마십시오. 만일 눈에 들어간 경우에는 즉시 물로 씻어냅니다. 증상이 심할 경우에는 안과의사의 치료를 받으십시오.
8) 화장이나 면도 후 등 치료 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.

6. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.
감작¹(과민상태로 만듦)

포장: 단위 6g
저장 방법: 기밀용기, 실온보관


Madecassol, healing ointment loved for over 45 years

Parents always worry about their children falling down and getting hurt when they play. To prevent their various wounds from leaving a scar, and helping to quicken recovery, it is important to avoid any secondary infection.

Madecassol is an ointment or a powder made from an extract of Centella asiatica, a medicinal herb, and is designed to prevent scars from forming. Since it was released in Korea for the first time in 1970, it has been loved by the public as a wound-healing balm for the past 45 years.

Dongkook Pharmaceutical, the current manufacturer of Madecassol products, originally imported Madecassol ointment, powder and patches from Laroche Navarron, a French pharmaceutical firm, and introduced them here in Korea. Later, Dongkook started extracting the raw materials from Centella asiatica and manufacturing the product using its own technology. In 1985, the company introduced a new line of products, Madecassol Complex Ointment, with a new green packaging containing an image of the plant and stressing the fact that it is made from the extracts of plants.

Madecassol is made from an extract of Centella asiatica, a medicinal herb originally from Madagascar, an island nation off the southeast coast of Africa. People there have used the medicinal plant to treat skin infections or leprosy for centuries. The name of the product also came from Madagascar, the plant’s origin.

In addition to extracts from Centella asiatica, an herb that helps new flesh to grow, Madecassol also contains the antibiotic neomycin and the anti-inflammatory hydrocortisone, among other medicines. The Centella asiatica extract helps normal collagen synthesis during the healing process, quickens the growth of new flesh and prevents the formation of scars.

The Madecassol range of medicines consists of several products, including Madecassol Care Ointment, Madecassol Powder, Madecassol Ointment and Madeco Balm.

Madecassol Care is suitable for wounds with a relatively smaller risk of infection or for sensitive skin, and is highly recommended for babies and young children, in addition to adults. Madecassol Powder is made from 100 percent plant extract and it can be applied to wounds with discharge or which are bleeding, like bedsores. It is also recommended when the wound causes too much pain to use an ointment.

Madecassol Ointment is also made from 100 percent plant extract. It’s now categorized as a sanitary aid and can be purchased at discount stores or convenience stores, not only pharmacies. It can be applied to wounds with no risk of a second infection. If it is applied repeatedly before or after a scab is formed, it is effective in preventing scars.

Finally, Madeco Balm is a lip balm that contains a Centella asiatica extract.

By Limb Jae-un
Korea.net Staff Writer
jun2@korea.kr
(https://www.korea.net/NewsFocus/Business/view?articleId=126453#)

———————————————————————————–

45년간 사랑 받아온 상처치료제, ‘마데카솔’

아이들이 뛰어 노는 모습을 지켜볼때면 부모들은 혹시 넘어져 상처가 날까 걱정이다. 일단 상처가 생겨 흉터가 남지 않게 신속히 치유하려면 2차 감염을 막는 것이 중요하다. 센텔라아시아티카 성분으로 만들어져 흉터가 생기는 것을 방지하는 마데카솔은 1970년 출시돼 45년 넘게 전국민의 상처치료제로 사랑 받아왔다.

이 약을 생산판매하고 있는 동국제약은 원래 프랑스의 라로슈 나바론의 마데카솔 연고, 분말, 정제, 패치 등을 수입, 발매하면서 한국에 이 제품을 처음 소개됐다. 이후 동국제약은 자체기술기술로 원료를 추출하고 완제품을 생산하기 시작했다. 1985년 종합적인 식물성분 상처치료제 ‘복합마데카솔’을 새롭게 출시하고 제품의 초록색 겉포장에 식물모양을 새겨 식물성분 상처치료제임을 강조했다.

마데카솔은 아프리카의 마다가스카르가 주 산지인 ‘센텔라아시아티카’라는 식물의 정량추출물을 원료로 만들어졌다. 이 식물은 수세기 동안 마다가스카르 섬 주민들의 피부병이나 나병을 치료하는 신비한 약으로 사용돼 왔다. 이 제품의 이름도 이 식물의 원산지인 마다가스카르 섬에서 유래된 것이다.

동국제약의 마데카솔에는 생약성분의 새살이 돋아나게 돕는 센텔라아시아티카 추출물 외에도 항균작용을 하는 네오마이신, 항염작용을 하는 히드로코르티손 등의 성분이 있다. 센텔라아시아티카 추출물은 상처치유과정에서 정상적인 콜라겐합성을 도와 새살을 빠르게 재생시키고 흉터가 남지 않도록 하는 작용을 한다.

마데카솔 시리즈는 마데카솔케어연고, 마데카솔분말, 마데카솔연고, 마데코밤 등의 제품으로 구성돼 있다.

대표 제품인 마데카솔케어는 비교적 감염의 위험이 적은 일반적인 상처나 민감한 피부의 상처에 적합해 영·유아 및 어린이에게도 사용할 수 있다. 마데카솔분말은 100% 식물성분인 분말형태의 제품으로 욕창과 같이 진물이나 출혈이 있는 상처부위 적용이 가능하고, 상처부위의 통증으로 연고를 바를 수 없을 때 유용하다.

마데카솔연고는 분말과 동일하게 식물성분이 100% 함유되어 있으며 최근 의약외품으로 전환돼 마트나 편의점에서 구입이 가능하다. 염증 및 2차 감염 우려가 없는 상처에, 딱지가 생기기 전후 꾸준히 바르면 흉터 예방에 효과적이다. 마데코밤은 센텔라아시아티카 추출물이 들어 있는 입술 보호제이다.

임재언 코리아넷 기자
jun2@korea.kr

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thuốc mỡ Madecassol Care Ointment 6gr – Có kháng sinh – Chóng lành vết thương, chống sẹo, chống loét, chữa bỏng – Hàng Hàn Quốc – 6gr”

Thuốc mỡ Madecassol Care Ointment 6gr – Có kháng sinh – Chóng lành vết thương, chống sẹo, chống loét, chữa bỏng – Hàng Hàn Quốc – 6gr
220.000